Postup Skybovej a Goldiánovej

Z kvalifikačných turnajov U13 a U15 postúpili na celoslovenské turnaje Karin Goldiánová (U13) a Anna Skybová (U15). Obe svoje kvalifikačné turnaje vyhrali.